SMITTAN I FÖRSKOLAN

En förskola för alla

SMITTAN I FÖRSKOLAN


Rekommendationer vid sjukdom

Många föräldrar har frågor om när barnet kan vara tillbaka i förskolan efter sjukdom. Därför har vi sammanställt de rekommendationer som Socialstyrelsen sammanställt kring detta. Framförallt handlar det om vad som är bäst för barnen, att de ska få en chans att bli friska och orka med verksamheten på förskolan, men det handlar också om att undvika smittspridning.


FEBER – barnet ska vara hemma ett feberfritt dygn, tillbaka till verksamheten om allmäntillståndet sedan tillåter.

FÖRKYLNING – allmäntillståndet avgör om barnet ska vara hemma eller inte.

HUVUDLÖSS – tillbaka på förskolan när behandling genomförts.

SVINKOPPOR – tillbaka på förskolan när såren har läkt.

MAGSJUKA – tillbaka på förskolan efter att ha varit symptomfri i 48 timmar. Barnen ska kunna äta normal kost.

STREPTOKOCKINFEKTION  / HALSFLUSS – smittfri under antibiotikakur i två hela dygn, tillbaka i verksamheten, när allmäntillståndet tillåter.

SPRINGMASK – inte nödvändigt att vara hemma under behandling.

VATTENKOPPOR – smittfri efter en vecka men det är viktigt att kopporna torkat in. Allmäntillståndet avgör när barnet åter kan vara på förskolan.

ÖGONINFEKTION – om behandlingen med antibiotika är nödvändig. Kan barnet vara åter i förskolan när behandling påbörjats. Annars är barnet hemma tills ögoninfektionen gått över.

 

Dessa rekommendationer finns att läsa i boken ”Smitta i förskolan” utgiven av Socialstyrelsen

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se