INSKOLNING

En förskola för alla

INSKOLNING

 

I stort sätt klarar alla barn inskolningen, men det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och därför har de olika förutsättningar. Pedagoger försöker därför alltid att utgå från varje unikt barn. Som föräldrar gäller det att vara positiv och att ha rätt inställning när det kommer till förskolan. Prata med barnet om förskolan på ett positivt sätt så smittar det av sig på barnet. Prata med oss om det känns jobbigt och svårt att lämna barnet.

 

Vår mål är att både ni som föräldrar och ert lilla barn ska känna sig trygga och välkomna till oss på  Kolibris förskolor. Som ny familj på förskolan börjar vi alltid med ett besök och inskolningssamtal. Då vi informerar varandra om frågor kring barnet och rutiner på förskolan.

 

Inskolningstiden är 2 veckor.Första två dagarna är ni med i verksamheten, men ger utrymme till oss pedagoger att skapa kontakt med barnet.  På tredje dagen brukar det vara dags för första separation, om allt har fungerat som det ska. Vi provar alltid med korta stunder och ökar tiden varje dag. Samtidigt ökas successivt tiden då barnet vistas på förskolan. Några veckor efter inskolningen erbjuder vi ett utvecklingssamtal, som uppföljning av inskolningstiden.


Klick här för föräldraaktiv inskolning dokumentet

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se