KOLIBRI

En förskola för alla

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN KOLIBRI


Förskolan Kolibri har 45 barn som är fördelade på tre avdelningar:

 

MYRAN med 13 barn ett och två år gamla.

GRODAN med 15 barn tre år gamla.

FISKEN med 19 barn fyra och fem år gamla.

 

Varje avdelning har tre pedagoger på heltid, vi har en ansvarig för köket som jobbar även i barngruppen. Totalt är vi tio förskollärare och barnskötare. Förskolan har gemensamma öppningar och stängningar, då vi har en gemensam grupp, detta gör att vi kan på ett bra sätt organisera oss, ta vara på tiden och på ett efektivt sätt få mera tid för dokumentation, reflektion och planeringar, vilken i sin tur skapar mer kvalitet tillbaka till barnen. Vi samarbetar med Villa Kolibri, har gemensam arbetsplan med samma värdegrund – men på olika sätt organiserar arbetet beroende på att våran miljö ser olika ut.

 

Den pedagogiska verksamheten på våra förskolor består av samlingar, musik, sång, ramsor, rörelselekar, färg och form, språkutveckling, matematik, vi bygger och skapar, övar teknik, mm.


Vi strävar efter att gå ut minst en gång om dagen. Mycket av förskolans pedagogiska verksamhet flyttar vi utomhus. Då vi kan träna matematik, träna motoriken, bygger, utforska naturen och omgivningen, mm.Hur ser ut en dag på förskolan Kolibri?


07:00 öppning på MYRAN avdelning.

8:00–8:30 frukost.

8:30–9:15 fri lek.

9.15 samling/pedagogiska aktiviteter.

10.00 uteleke.

11:30 lunch.

12.00-13.00 vila för alla barn.

13.00-14.30 fri leken/planerade aktiviteter.

14.30-15.00 mellanmål.

15.00 fri lek, barnen börjar droppa av.

17:00 Förskolan stänger.

 

 

Praktisk information


  • Öppettider

Kolibris öppettider är 06:45 - 17.00

Villa Kolibris öppettider är 06:45 - 17.00


Klick här för att se övriga viktiga datum


Klick här för föräldrarmöte filen

 

Om det finns speciella behov av att ha ditt barn  på förskolan på jourtiden kontakta oss på förskolan.


  • Frånvaro/friskanmälan

Om ditt barn blir sjuk vill vi att ni meddelar oss detta.


För att vi ska kunna anpassa vår verksamhet och våra resurser på allra bästa sätt för ditt barn. Är det viktigt att ni meddelar oss även när barnet ska komma tillbaka till förskolan.


Telefon nummer till :


Kolibri  021-18 89 03

Villa kolibri  021-475 58 55

 

  • Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar)

Förskolor har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för personalen och förskolan är stängd.

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se