VILLA KOLIBRI

En förskola för alla

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VILLA KOLIBRI


Förskolan Villa kolibri startades 2014 och drivs som aktiebolag som finansieras med kommunala medel. Vi har två avdelningar; Lilla gubben med 1-3 åringar och Pippi med 3-5 åringar. Förskolan har plats för 32 barn, Varje avdelning har tre pedagoger på heltid.

 

Den pedagogiska verksamheten på våra förskolor består av samlingar, musik, sång, ramsor, rörelselekar, färg och form, språkutveckling, matematik, vi bygger och skapar, övar teknik, mm.


Vi strävar efter att gå ut minst en gång om dagen. Mycket av förskolans pedagogiska verksamhet flyttar vi utomhus. Då vi kan träna matematik, träna motoriken, bygger, utforska naturen och omgivningen, mm.

 

Vi har gemensamma öppningar och stängningar. Vilket innebär att vi har en avdelning öppen. Detta gör att vi kan på ett bra sätt organisera oss, ta vara på tiden på ett effektivt sätt, får mera tid för dokumentation, reflektion och planeringar.Hur ser ut en dag på förskolan Villa Kolibri?


07:00 öppning på Lilla gubbens avdelning.

8:00–8:30 frukost.

8:30–9:15 fri lek.

9.15 samling/pedagogiska aktiviteter.

10.00 uteleke.

11:30 lunch.

12.00-13.00 vila för alla barn.

13.00-14.30 fri leken/planerade aktiviteter.

14.30-15.00 mellanmål.

15.00 fri lek, barnen börjar droppa av.

17:00 Förskolan stänger.

 


Praktisk information


  • Öppettider

Kolibri s öppettider är 6.45-17.00

Villa Kolibris öppettider är 6.45-17.00


Klick här för att se övriga viktiga datum


Klick här för föräldrarmöte filen


 

Om det finns speciella behov av att ha ditt barn på förskolan på jourtiden kontakta oss på förskolan.


  • Frånvaro/friskanmälan

Om ditt barn blir sjuk vill vi att ni meddelar oss detta.


För att vi ska kunna anpassa vår verksamhet och våra resurser på allra bästa sätt för ditt barn. Är det viktigt att ni meddelar oss även när barnet ska komma tillbaka till förskolan.


Telefon nummer till :


Kolibri  021-18 89 03

Villa kolibri  021-475 58 55

 

  • Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar)

Förskolor har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Under dessa dagar är det kompetensutveckling för personalen och förskolan är stängd.

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se