PEDAGOGISK IDÉ

En förskola för alla

PEDAGOGISK IDÉ

 

Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av trygghet och trivsel. När föräldrarna lämnar sina barn vill vi att de ska känna en trygghet, och när barnen blir lämnade hos oss vill vi att de ska uppleva trygghet och trivsel. Vi strävar efter att varje barn ska känna en trygghet i att kunna vara den man är. Vi som pedagoger vill se och uppmuntra de fina kvalitéer och resurser som finns i varje barn.

 

Vi strävar efter att vara en förskola, som ser det enskilda barnet i den stora gruppen.

 

Vi arbetar även mycket med språket på olika sätt. Ett väl utvecklat språk är viktigt för att barnen ska kunna kommunicera och vara delaktiga på ett bra sätt. Därför ger vi barnen många olika möjligheter att utveckla språket. Både i planerade aktiviteter och i den fria leken.  Vi arbetar mycket med sagor, berättelser, sång, ramsor och drama, mm.

 

Den sista saken som vi betonar på vår förskola är den fria leken, som vi tycker är väldigt viktig. Med den fria leken kommer naturligt en träning i social träning, flexibilitet, kommunikation, hänsyn, fantasi, kreativitet, regler, normer och vänskap mm.

 

Föräldrarna är viktiga. Vi vill skapa en delaktighet hos föräldrarna när det gäller deras barns vistelse på förskolan. Vi gör det genom att ta vara på stunderna vid hämtning och lämning, att ha öppna samtal med föräldrarna.

 

Som pedagoger blir vi aldrig färdiga och fullkomliga, vi behöver ständigt utvecklas i vår roll. Vi lägger stor vikt vid pedagogiska diskussioner kollegor emellan och tar del av nya rön genom kontinuerlig fortbildning.

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se