VÅRT ARBETSSÄTT

En förskola för alla

VÅRT ARBETSSÄTT


Hur arbetar vi på Kolibri för att uppfylla läroplanen?

Vi har alltid ett syfte med varje aktivitet vi ordnar. Vår pedagogik utgår från ett lustfyllt lärande, där barnets egen kreativitet genomstrålar. Vi delar barn gruppen för att tillgodose barnens olika behov.

Till de barn som kräver särskilt stöd arbetar vi för att anpassa verksamheten på bästa möjliga sätt.

Verksamheten utvärderas varje halvår för att vi ska kunna vidareutveckla vårt arbete till barnens bästa.


Hur gör vi för att våra barn ska trivas och känna sig trygga?

Vi arbetar för att utveckla goda relationer för att våra barn ska känna trygghet både som enskild individ och i grupprelationen. Genom detta stärks deras självkänsla, så de vågar ge utryck för sina tankar, åsikter och känslor. All personal arbetar aktivt mot all kränkande behandling.


Vad utmärker just våra förskolor?

Vi har pedagoger med hög arbetsmoral, som vill utveckla verksamheten.

För att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, förmåga att leka med ord, att lyssna, berätta, reflektera och ge utryck för sina uppfattningar arbetar vi med ”sagolådor” och ”mattelekar”.

Självklart ger vi även stort utrymme till lek för att utveckla social kompetens, nyfikenhet, hänsyn, medkänsla, samarbete, kroppsuppfattning och motorik.

Vårt mål är att varje dag vara ute och njuta av sol, vatten och vind.

För att vi ska utveckla motoriken och kroppsuppfattning rör vi på oss mycket, vi gympar, simmar, klättrar, vistas i skogen och hoppar, mm.

© Kolibri AB • Rotorvägen 6, 722 24 Västerås • 021 - 18 89 03 • info@forskolankolibri.se